Ο κάθε εργαζόμενος οφείλει να γνωρίζει βασικές αρχές της εργατικής και ασφαλιστικής νομοθεσίας. Ιδιαίτερα δε, να γνωρίζει σε βάθος τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις που απορρέουν από την σύμβαση εργασίας του. Το γραφείο μας προσφέρει τις ανωτέρω γνώσεις και σχετικές υπηρεσίες, στον καθένα από εσάς που εργάζεται στον ιδιωτικό τομέα. Με την ορθή καθοδήγηση μας, ο εργαζόμενος γνωρίζει πλήρως τι δικαιούται από την εργασία του, έτσι ώστε να θωρακιστεί και να αμυνθεί αποτελεσματικά σε πιθανές κακόβουλες ενέργειες.

Αναφέρουμε μερικές παρεχόμενες υπηρεσίες μας ενδεικτικά:

• Έλεγχος του μισθού σας με βάση την σύμβαση σας (συλλογική, ατομική, επιχειρησιακή) καθώς και την ειδικότητά σας, λαμβάνοντας υπόψη τα επιδόματα που δικαιούσθε (πχ πολυετίας, ανθυγιεινό κλπ).
• Έλεγχος των ασφαλιστικών εισφορών σας, του αριθμού και του είδους των ενσήμων σύμφωνα με την εργασία σας (πλήρης, μερική, εκ περιτροπής απασχόληση κλπ).
• Έλεγχος σε θέματα απολύσεων (με προειδοποίηση ή όχι) και των πλήρως αναλογούντων αποζημιώσεων και λοιπών αποδοχών (πχ δώρα, αποζημιώσεις μη ληφθέντων αδειών κλπ).
• Εκπροσώπηση σας για την επίλυση μισθολογικών ή άλλων διαφορών με τον εργοδότη σας.
• Συμβουλές πάνω σε εξειδικευμένα εργατικά θέματα που μπορεί να σας απασχολούν, όπως πχ θέματα αλλαγής ωραρίων, ρεπό, υπερωριών, άδειες όπως κανονική, ανατροφής τέκνων, λοχείας και τοκετού, μειωμένο ωράριο λόγω τοκετού, ειδικά εργασιακά δικαιώματα κλπ.
• Θέματα πολλαπλής απασχόλησης εργαζομένου, παρακρατήσεις ΦΜΥ κλπ.
• Θέματα αμοιβής και ασφάλισης μέσω της διαδικασίας του Εργοσήμου.

 
 
     

Popular Links

 

 
     
 

Βρείτε μας στο χάρτη

 
 
 

Επικοινωνία

Μαλιαγκάνης Γεώργιος
Οικονομολόγος - Φοροτεχνικός
Λογιστής Α' Τάξεως
Καποδιστρίου 2 Βόλος
+30.2421025637
+30.6948263250
george@maliaganis.gr

 
 
     
Web-ArtDesign.gr Web Services
Go to top
#fc3424 #5835a1 #1975f2 #777c03 #7975ca #1017d9