Το γραφείο μας παρέχει υπηρεσίες μηχανογραφημένης μισθοδοσίας με πλήρη υποστήριξη όλων των συναφών εργασιών. Η πιστή εφαρμογή της ασφαλιστικής και εργατικής νομοθεσίας εγγυάται την αποφυγή των προστίμων και των πρόσθετων εισφορών που επιβάλει οι ασφαλιστικοί οργανισμού με καθυστέρηση ετών. Επίσης η ξεκάθαρη εφαρμογή των κανονισμών ελαχιστοποιούν τις προστριβές με τους εργαζόμενους αποφεύγοντας δυσάρεστες και κοστοβόρες καταστάσεις για την επιχείρηση σας.

Αναφέρουμε μερικές παρεχόμενες υπηρεσίες μας ενδεικτικά:

• Πλήρως μηχανογραφημένη μισθοδοσία για επιχειρήσεις, για τον έγκαιρο προγραμματισμό των μισθολογικών υποχρεώσεων της επιχείρησης.
• Έκδοση των απαιτούμενων αποδείξεων μισθοδοσίας για τους εργαζόμενους, καθώς επίσης και των ηλεκτρονικών αρχείων προς τράπεζες, εφόσον οι πληρωμές γίνονται ηλεκτρονικά.
• Ηλεκτρονική υποβολή όλων των σχετικών ασφαλιστικών δηλώσεων ΑΠΔ, ΤΣΜΕΔΕ, κλπ για την άμεση ενημέρωση της ασφαλιστικής ιστορίας των εργαζομένων σας.
• Πλήρης και άμεσος υπολογισμός όλων των αποδοχών των αποχωρούντων εργαζομένων για την εκτίμηση του ακριβούς κόστους και τον σχετικό ταμειακό προγραμματισμό.
• Σύνταξη ατομικών και επιχειρησιακών συμβάσεων εργασίας, σχεδιασμός συστημάτων εκ περιτροπής εργασίας, ή μερικής απασχόλησης, για τον πλήρη σχεδιασμό και εξειδίκευση ση του μισθολογικού συστήματος της επιχείρησης σας.
• Πληρωμές ασφαλιστικών εισφορών ηλεκτρονικά μέσω e-banking.
• Υπολογιστικά reports κόστους αποζημιώσεων, προϋπολογιστικών σεναρίων μισθοδοσίας.
• Εκπροσώπηση σε ΣΕΠΕ, ΙΚΑ ή άλλα ασφαλιστικά ταμεία για κάθε θέμα παραβάσεων, εντάσεων και ασφαλιστικών διαφορών για την ελάχιστη επιβάρυνση των πελατών μας.
• Παροχή εξειδικευμένων συμβουλών σε εργατικά, ασφαλιστικά θέματα, αποζημιώσεις απολύσεων, επιδοτήσεις θέσεων εργασίας.
• Υλοποίηση επιδοτούμενων προγραμμάτων απασχόλησης.
• Όλες τις εξωτερικές εργασίες κάθε εργατικού θέματος.

 
 
     

Popular Links

 

 
     
 

Βρείτε μας στο χάρτη

 
 
 

Επικοινωνία

Μαλιαγκάνης Γεώργιος
Οικονομολόγος - Φοροτεχνικός
Λογιστής Α' Τάξεως
Καποδιστρίου 2 Βόλος
+30.2421025637
+30.6948263250
george@maliaganis.gr

 
 
     
Web-ArtDesign.gr Web Services
Go to top
#fc3424 #5835a1 #1975f2 #777c03 #7975ca #1017d9