Το γραφείο μας αναλαμβάνει την τήρηση λογιστικών βιβλίων Β' & Γ΄ κατηγορίας όλων των τύπων των εταιρειών, ατομικές, ΟΕ, ΕΕ, Αστικές μη Κερδοσκοπικές, Κοινοπραξίες, ΕΠΕ, ΙΚΕ, ΑΕ καθώς και όλων των κατηγοριών δραστηριοτήτων, όπως εμπορικές, βιοτεχνικές, βιομηχανίες, ξενοδοχειακές κλπ. Σε όποια κατηγορία και αν ανήκει η επιχείρησή σας, διαθέτουμε τη γνώση, την εμπειρία και τη διάθεση να βελτιώσουμε τον λογιστικό τρόπο οργάνωσης της επιχείρησής σας, με σκοπό την πληρέστερη παρακολούθηση της σε συνδυασμό με το μικρότερο δυνατόν λειτουργικό κόστος. Στόχος μας, η προστασία της επιχείρησης σας από άστοχους λογιστικούς και φορολογικού χειρισμούς, ώστε να επιτυγχάνεται η ελαχιστοποίηση της φορολογικής επιβάρυνσης. Εκτός της μακρόχρονης εμπειρίας και της διαρκούς ενημέρωσης μας σε λογιστικά και φορολογικά θέματα, φυσικά διαθέτουμε πιστοποιημένη άδεια λογιστή Α' τάξεως από το Οικονομικό Επιμελητήριο της Ελλάδος.

Αναφέρουμε μερικές παρεχόμενες υπηρεσίες μας ενδεικτικά:

• Πλήρως μηχανογραφημένη τήρηση βιβλίων Β' και Γ' κατηγορίας, βάσει της οποίας επιτυγχάνουμε την έγκυρη τήρηση των βιβλίων σας, αλλά και την άμεση παροχή οικονομικών πληροφοριών που σας αφορούν.
• Η ενημέρωση των βιβλίων γίνεται στο γραφείο μας ή στο χώρο της επιχείρησής σας, για την παραλαβή των παραστατικών και εγγράφων από την επιχείρηση σας, διαθέτουμε εργαζόμενο που ασχολείται αποκλειστικά με τις εξωτερικές εργασίες, οπότε δεν θα χρειαστεί να διαθέσετε τον πολύτιμο χρόνο σας.
• Ηλεκτρονική υποβολή όλων των φορολογικών δηλώσεων της επιχείρησης σας, έγκαιρα ώστε να μην αντιμετωπίζετε δυσάρεστες εκπλήξεις σχετικά με τις υποχρεώσεις σας καθυστερημένα.
• Επίλυση εκκρεμών φορολογικών υποθέσεων, συμβιβασμοί, ρυθμίσεις, έλεγχοι.
• Γενικότερα εκτελούμε όλες οι εξωτερικές εργασίες που είναι απαραίτητες για την πλήρη λογιστική και φορολογική κάλυψη της επιχείρησης σας.
• Μετασχηματισμοί, συγχωνεύσεις, με την χρήση ή όχι ευνοϊκών νόμων, ανάλογα με τον πιο κατάλληλο χειρισμό για την περίπτωση σας.
• Λογιστικά αποτελέσματα, υπολογισμός αριθμοδεικτών, ισολογισμοί, reports, προβλέψεις.
• Θέματα Γενικών συνελεύσεων μετόχων και εταίρων, συνεδριάσεων Διοικητικών Συμβουλίων Ανωνύμων Εταιρειών, Διαχειριστών ΕΠΕ και ΙΚΕ, με την παρουσία μας όταν αυτό κριθεί αναγκαίο.
• Παροχή εξειδικευμένων συμβουλών για τον χειρισμό και τη βελτίωση των χρηματοοικονομικών σας μεγεθών και την σύννομη εφαρμογή των φορολογικών διατάξεων.

 
 
     

Popular Links

 

 
     
 

Βρείτε μας στο χάρτη

 
 
 

Επικοινωνία

Μαλιαγκάνης Γεώργιος
Οικονομολόγος - Φοροτεχνικός
Λογιστής Α' Τάξεως
Καποδιστρίου 2 Βόλος
+30.2421025637
+30.6948263250
george@maliaganis.gr

 
 
     
Web-ArtDesign.gr Web Services
Go to top
#fc3424 #5835a1 #1975f2 #777c03 #7975ca #1017d9